Hom

     

 

              Din corespondenţa lui Rainer Maria Rilke

                                                        traducere din germană de Dan Dănilă ©


Lui Lou Andreas-Salomé*,
                                        Oberneuland lângă Bremen,10 decembrie 1903 (Luni)

    Lou, a fost o bucurie de nespus să aflu că mica mea carte despre Rodin înseamnă atât de mult pentru tine. Nimic nu m-ar putea umple într-atât de siguranţă şi speranţă precum această consimţire a ta pentru opera mea cea mai matură. De abia acum stă ea în picioare pentru mine, doar acum e împlinită, recunoscută de realitate, dreaptă şi bună.
    Iar explicaţiile pe care le mai conţine scrisoarea ta mi-au fost de nesfârşit ajutor şi m-au luminat cu o lumină liniştită; scrisoarea mea de Duminecă (pe care o vei primi negreşit) a încercat să găsească drumuri asemănătoare şi să urmărească evenimentul care a fost Rodin pentru mine. El este cel mai important dintre toate, un semn pe deasupra timpului, un exemplu extraordinar, o minune de departe vizibilă – şi totuşi nimic altceva decât un bătrân nespus de însingurat, singur într-o mare senectute. Iată, el n-a pierdut nimic, a adunat şi a colecţionat în jurul lui o viaţă întreagă; n-a lăsat nimic în incertitudine şi a împlinit totul: din fuga unui sentiment speriat, din cioburile unui vis, deja din începutul unei intuiţii, a făcut obiecte şi le-a aşezat în jurul lui, lucruri şi lucruri; aşa a crescut în jurul lui o realitate, o largă înrudire tăcută de obiecte care îl legau cu altele şi altele mai vechi, până când el însuşi părea că se trage dintr-o dinastie de lucruri mari: de acolo vin liniştea şi răbdarea lui, vârsta lui perenă, neînfricată, superioritatea lui asupra oamenilor, care sunt prea agitaţi, prea ezitanţi şi se joacă prea mult cu echilibrurile lor, în care el se odihneşte, aproape nemişcat.     Ai minunat de multă dreptate, dragă Lou: am suferit din cauza modelului supradimensionat, pe care arta mea nu-mi oferea posibilităţi nemijlocite de a-l urma; imposibilitatea de a crea fiziceşte a devenit durere a propriului meu trup, şi toate acele temeri (ale căror conţinut material era apropierea de ceva prea dur, prea împietrit, prea mare) au izvorât din incompatibilitatea a două lumi artistice: cum o simţi tu şi o luminezi cu marea ta cunoaştere a omenescului: tu, profeto…
    Dar tocmai pentru că m-ai ajutat cu această limpezire, cu această înţelegere nespus de folositoare şi adaptabilă, îmi este foarte clar că trebuie să-l urmez pe Rodin: nu într-o ordonare sculpturală a creaţiei mele, ci în ordinea interioară a procesului artistic; nu a construi trebuie să învăţ de la el, ci concentrarea adâncă de dragul formei. Trebuie să învăţ să muncesc, Lou, munca, asta îmi lipseşte mie atât de mult! Il faut toujours travailler – toujours – mi-a spus el odată, când îi vorbeam despre prăpăstiile înfricoşate care se deschid între zilele mele cele bune; el nu ar fi putut să înţeleagă mai bine, el care a devenit pe de-a-ntregul muncă (atât de mult, încât toate gesturile îi sunt simple mişcări luate din meseria lui !). Poate că e doar un fel de stângăcie cea care mă opreşte să lucrez, adică să acumulez din toate cele care se întâmplă; căci sunt imediat derutat când e vorba să iau ceea ce-i al meu, din cărţi sau din întâlniri; de abia le recunosc; circumstanţe exterioare mi le distorsionează şi mi le acoperă, şi nu mai ştiu să despart ceea ce e important de ceea ce e inutil şi de multe dintre ele sunt derutat şi intimidat. Vreme de săptămâni am şezut în Biblioteca Naţională din Paris şi am citit cărţi pe care mi le doream de mult; dar notiţele pe care le-am făcut atunci nu mă ajută la nimic; fiindcă în timp ce citeam, totul mi se părea extraordinar de nou şi de important şi eram tentat să copiez întreaga carte, dat fiind că nu puteam să o iau cu mine; lipsit de experienţa cărţilor, mă învârt mereu prin ele cu permanentă admiraţie prostească de ţăran şi ies ameţit, încărcat cu cele mai inutile lucruri. Şi sunt la fel de neajutorat în faţa întâmplărilor, care vin şi se duc, nu am darul selecţiei, nici calmul recepţionării, o oglindă întoarsă încolo şi încoace, din care cad toate imaginile…
…de aceea am o atât de disperată nevoie să găsesc instrumentul artei mele, ciocanul, ciocanul meu, care să ajungă stăpân şi să crească peste toate zgomotele. Trebuie să existe un meşteşug şi sub această artă, o muncă fidelă, cotidiană, care foloseşte totul, trebuie să fie posibilă şi aici! O, de-aş avea zile de atelier, Lou, dacă cea mai ascunsă cămăruţă a inimii mi-ar fi atelier şi chilie; ca tot acest monahal din mine să fie ctitor de mânăstire, de dragul muncii şi reculegerii mele. De n-aş mai pierde nimic şi de mi-aş aşeza toate împrejur, după înrudire şi importanţă. De-aş învia, Lou! Căci sunt împrăştiat ca un mort într-o groapă veche…
    Cumva trebuie să ajung şi eu la a face lucruri; nu lucruri plastice, lucruri scrise, – realităţi care reies din meserie. Cumva trebuie să descopăr şi eu cel mai mic element de bază, celula artei mele, mijlocul imaterial de reprezentare palpabilă pentru toate: atunci, conştiinţa clară şi puternică a muncii incredibile care se află înaintea mea, m-ar constrânge şi apleca înspre ea; atunci aş avea atât de multe de făcut, încât o zi de muncă ar fi asemeni celeilalte şi aş avea treabă mereu reuşită, căci ar începe cu palpabilul şi măruntul, dar ar exista în mare încă de la capăt. Atunci toate ar fi dintr-o dată departe, perturbări şi voci, şi chiar duşmănosul s-ar integra în muncă, aşa cum zgomotele intră în vis şi îl conduc înspre neprevăzut. Subiectul ar pierde şi mai mult din importanţă şi greutate şi ar fi în întregime doar un pretext; dar toată această aparentă indiferenţă pentru ea m-ar face capabil să leg toate temele, să formez şi să găsesc pretexte pentru toate, cu mijloace îndreptăţite şi lipsite de intenţii.
    Oare meşteşugul să se afle tocmai în limbă, într-o mai bună recunoaştere a trăirii şi voinţei ei interioare, în dezvoltarea şi trecutul ei? (marele dicţionar al lui Grimm, pe care l-am văzut odată în Paris, m-a condus spre această posibilitate). Se află oare într-un studiu oarecare, în cunoaşterea mai precisă a unei noţiuni? (Pentru mulţi este desigur aşa, fără să o ştie, iar materia este pentru ei cotidianul, meşteşugul). Sau poate se găseşte într-o cultură oarecare, bine moştenită şi înmulţită (Hofmannsthal ar vorbi despre aceasta…). Dar la mine este altfel; trebuie să fiu duşmănos cu tot ce am moştenit, iar ceea ce am acumulat este atât de puţin; sunt aproape lipsit de cultură. Încercările mele mereu înnoite de a începe un studiu, s-au sfârşit deplorabil; din motive exterioare şi din simţământul ciudat care mă surprindea mereu – de parcă ar trebui să revin dintr-o cultură de baştină, pe un drum anevoios cu multe cotituri care se întoarce tot acolo. Poate că au fost prea abstracte ştiinţele pe care le-am încercat şi poate că ele reies din alte lucruri mai noi…? Însă la toate îmi lipsesc cărţile, iar la cărţi călăuza. Dar faptul că ştiu atât de puţin, mă chinuie adesea; poate doar că ştiu atât de puţin despre flori şi despre vieţuitoare şi despre fenomenele obişnuite…
                                                                              Rainer Maria Rilke

..................................................................................................................................................

* Nota traducătorului: Lou Andreas Salomé (1861-1937) a fost timp de patru ani iubita poetului şi a rămas prietena lui pe viaţă; cu 15 ani mai în vârstă decât Rilke, una dintre cele mai emancipate dar şi controversate femei ale epocii, egocentrică, cu o viaţă amoroasă scandaloasă, un adevărat fenomen al epocii, a fost curtată printre mulţi alţii şi de Nietzsche, care a cerut-o de două ori în căsătorie dar a fost refuzat. Spirit ales, a studiat teologia, istoria artelor şi mai târziu psihanaliza (cu Freud), a scris eseuri de filozofia religiei, psihologie, istoria artelor, recenzii literare, poezii, romane, etc.
 

back