home                cv - bio               Internationale Rilke-Gesellschaft    

 

                      

 

RAINER  MARIA  RILKE – POEME ALESE

 

SONET XVI  (Partea I)

(Sonet XVI - Erster Teil)

 

Prietene, de asta eşti însingurat...

Noi, cu vorbe şi semne din mâini,

pe lumea întreagă ne facem stăpâni,

pe partea ei slabă şi de-nfricoşat.

 

Mirosul, cu degetul cine-l ţinteşte?

Dar forţele rele, potrivnice sorţii,

multe le simţi... Cunoşti şi morţii,

iar un descântec te îngrozeşte.

 

Să-ndurăm împreună va trebui,

parte şi-ntreg, un tot să ne pară.

Mi-e greu să te-ajut. Şi nu mă zidi

 

în inima ta. Prea m-aş înălţa.

Să port mâna stăpânului meu  aş vrea

spunând: Uite, Esau în blană de fiară.

 

APOLO  TIMPURIU

(Früher Apollo)

 

Precum o dimineaţă, în plină primăvară

deja, prin ramul încă desfrunzit privirea

şi-o trece uneori: aşa, pe faţa-i clară

nu e nimic s-oprească strălucirea

 

tuturor poeziilor, aproape să ne-omoare;

căci încă nici o umbră văzul nu-i umbreşte,

prea rece-i pentru lauri a tâmplelor răcoare,

iar din sprâncene, mai târziu va creşte

 

a trandafirilor grădină avântată,

din care foi căzând, rătăcitoare,

vor trece peste gura-i tremurată

 

ce încă tace, neuzată, tresărind,

doar cu al ei surâs ceva sorbind,

parcă i s-ar turna a lui Cântare.

 

CÂNTECUL  ORBULUI

(Das Lied des Blinden)

 

Sunt orb, voi cei de afară, e silnicie grea,

ceva fără sens, un blestem, e ceva

precum o zilnică povară.

Pe braţul femeii mi-aşez mâna grea,

pe griul cenuşiu e sură mâna mea

şi ea mă conduce prin golul de-afară.

 

Trecând, forfotind, vă imaginaţi

că altfel ca piatra pe piatră sunaţi,

dar vă amăgiţi : numai eu

trăiesc şi sufăr, fac zgomot mereu.

E-un ţipăt fără de sfârşit în mine

şi nu ştiu, din inimă sau pântec vine.

 

Recunoaşteţi al cântecelor son?

voi le cântaţi mereu pe alt ton.

Căldura luminii, în orice dimineaţă

pe uşa deschisă în casă o primiţi.

Şi aveţi un simţ, aşa, de la faţă la faţă,

de aceea vă îngăduiţi.

 

 

ORĂ  GRAVĂ

(Ernste Stunde)

 

Cel care plânge acum undeva în lume,

fără rost plânge pe lume,

mă plânge pe mine.

 

Cel care râde acum undeva în noapte,

fără rost râde în noapte,

râde de mine.

 

Cel care merge acum undeva în lume,

fără rost merge în lume,

merge spre mine.

 

Cel care moare acum undeva în lume,

fără rost moare în lume :

se uită la mine.

 

 

ÎNSINGURATUL

(Der Einsame)

 

Precum un călător pe mări departe

sunt printre cei care-s mereu acasă;

zilele pline stau la ei pe masă,

dar mie, zările de chipuri mi-s bogate.

 

O lume atinge chipul meu atent,

la fel ca luna poate, părăsită,

ei nu lasă stingher un sentiment

şi orice vorbă le e locuită.

 

Lucruri, ce le-am adus din depărtare,

pe lângă ale lor îmi par ciudate :

ele sunt animale în ţara lor cea mare,

aici îşi ţin suflarea, ruşinate.

 

 

CINA  CEA  DE  TAINĂ

(Das Abendmahl)

 

Se-adună-n jur, uimiţi şi tulburaţi,

iar el, un înţelept închis în sine,

se duce dintre-ai lui şi dintre fraţi,

şi-i ocoleşte ca-n plutiri străine.

 

Vechea însingurare-l copleşea,

cea care fapte adânci l-a învăţat;

printre măslini, el iar se va plimba,

când cei ce îl iubesc l-au lepădat.

 

La cina cea din urmă îi chemase

şi (ca un foc de armă ce goneşte stolul

din holdă), cu-n cuvânt le alungase

mâinile de pe pâini; fără un ţel

zburară peste masă în rotire,

fricoase, căutând scăpare. Însă el

e peste tot, precum o asfinţire.

 

 

CEASUL  SOLAR

(Die Sonnenuhr)

 

Doar rareori, fiori fetizi ce apar

umezi din al parcului umbrar,

unde stropi se-aud şi-o migratoare

pasăre, ajung coloana care

între foi de măgheran 'nălţată

orele de vară le arată;

 

dar când doamna (acompaniată

de valet), cu pălăria-i mare,

peste-al lui cadran e aplecată,

se umbreşte, amuţind îndată.

 

Sau, dacă o ploaie estivală

vine din mişcarea cea domoală

a coroanelor înalte, repauzează;

căci el ştie, timpul să nu-l spună,

care-n flori şi fructe brusc se-adună

şi arde-n chioşcul alb precum o rază.

 

 

COPILĂRIE

(Kindheit)

 

Curg ale şcolii ore nesfârşite,

cu temeri şi-aşteptări învolburate.

O, timp ce trece greu, singurătate...

Şi-afară: străzi răsună şi sclipesc

şi-n pieţe largi, fântânile ţâşnesc,

iar prin grădini cresc lumi nebănuite...

Şi-n haina de copil să treci prin toate

cum nimeni n-a trecut şi nu va trece –

O, timp ciudat ce tainic se petrece,

o, grea singurătate.

 

Şi de departe să-i priveşti pe-acei

bărbaţi, femei; bărbaţi, bărbaţi, femei,

şi pe copii, în altfel de culori trecând;

o casă ici, un câine când şi când,

încrederi, spaime mute amestecând...

O, fioruri, fără rost tristeţi, o vis,

o, nesfârşit abis.

 

Şi să te joci aşa: inele, mingi şi roată,

în parcul care încet-încet păleşte,

şi pe cei mari să îi atingi câteodată,

sălbăticit de goană şi orbeşte ;

dar liniştit, cu paşi mărunţi, spre seară,

ţinut de mână strâns, să pleci acasă.

O, înţelesuri care-ţi scapă iară,

O, teamă, o poveri ce-apasă.

 

Şi ore-n şir, să-ngenunchezi la lac

cu o corăbioară; să o uiţi deodată,

căci altele mai mândre valuri fac,

mai colorate pânze ţi se-arată,

şi doar la faţa mică, scufundată,

te mai gândeşti, ce palidă se-ascunde :

Copilărie, oglindire tremurată,

unde pleci? Unde? Unde?

 

 

ÎNAINTEA  PLOII  DE  VARĂ

(Vor dem Sommerregen)

 

Deodată, verdelui din parc, ceva uşor,

anume nu ştii ce, i-a fost răpit :

îl simţi lângă ferestre, neauzit,

tot mai aproape. Nalt, stăruitor,

 

din crâng răsună zvon de pescărel :

de un Hierónymus parcă ţi-ar aminti,

pe-atât de-aprins şi singuratic zel,

urcă din cântul lui, ce nu-l va auzi

 

şuvoiul. Pereţii cu tablourile lor

se-ndepărtează şi ne părăsesc,

nu vor să ne audă, se feresc.

 

Tapete-ngălbenite oglindind

lumina de amurg şovăitor

în care ne temeam, copii fiind.

 

 

ÎNGERII

(Die Engel)

 

E ostenită gura lor,

au sufletele larg deschise

şi (parcă de păcat) un dor

le trece uneori prin vise.

 

Aproape toţi se-asemuiesc;

tac în a Domnului grădină,

ca multe intervale cresc,

în cânt şi forţa lui deplină.

 

Doar când aripi şi-au desfăcut

trezesc a vântului suflare:

de parcă Domnul şi-a trecut,

prin foi, de sculptor mâna-i mare,

în cartea sumbră de-nceput.

 

 

SEARĂ

(Abend)

 

Seara îşi schimbă încet-încet veşmântul,

i-l ţin copaci la poale de ponor ;

iată: acum s-a despărţit pământul

într-unul ce se-nalţă şi altul căzător ;

 

eşti al niciunuia de-a-ntregul când te lasă,

nici chiar întunecat precum o casă,

nici invocând nemărginirea toată

precum o stea în noapte avântată –

 

şi-ţi lasă,-nfricoşată viaţa ta,

nelămurită, spre-mpliniri crescând ;

când mărginită, când înţelegând,

în tine când o piatră, când o stea.

 

 

HORTENSIE  ROZ

(Rosa Hortensie)

 

Rozul cine-l primi? Cine a ştiut

că se adună-n florile boltite?

Ca poleieli cu aurul pierdut,

care se dezroşesc, că-s folosite.

 

Şi pentru aşa un roz, nu cer răsplată.

Rămâne-n aer, surâzând, sau cum?

Sunt îngeri care-l vor primi îndată

ce piere, generos ca un parfum?

 

Sau poate-l părăsesc aşa uşor,

de ofiliri să nu afle nicicând.

Însă sub roz, un verde ascultător

ce ştie tot, acum păleşte blând.

 

SONETUL XV  (Partea a II-a)

(Sonet XV - Zweiter Teil)

 

O, gură de fântână, dătătoare,

ce pură, nesecând doar una spui –

tu, ce pe faţa curgătoare-ţi pui

marmoreană mască. Iar în zare

 

porniri de apeducte. Nesfârşită

pe văi şi coaste de Apenini să-ţi poarte

vocea, care pornită de departe

se scurge pe bărbia-ţi înegrită

 

de vremi şi cade într-un vas prelinsă.

De marmură ureche-n somn întinsă

în care glasul tău mereu revine.

 

Ureche a pământului. Cu sine

vorbeşte doar. Ulciorul când se-afundă

parcă-ntrerupe zicerea din undă.

 

        Din volumul

        Rainer Maria Rilke - Poeme alese

        în tălmăcirea lui Dan Dănilă           

        Editura Sćculum, Sibiu 2002, ISBN 973-994-99-4-0, 224 pagini

back