home

 

 

 

Cutezanţă

 

Să aştepţi neantul fără să ştii cum arată

o petală de nalbă contra luminii, un cer

nerăbdător al mărturisirilor. De abia se

luminează şi coboară în pivniţa cu apă

de trandafiri şi umbre presate o cratimă.

Frazele rupte sunt piesele unui puzzle

imposibil de rezolvat, ar însemna să fii

recreatorul sinelui. Sineala nici ea nu e

doar albastru, se vede cenuşa subtilă a

oaselor calcinate peste timpul pierdut.

Arta comparaţiei, cea mai subtilă muză

fără templu, singurul mod de a deschide

capacul fără a fi muşcat de cerberi sau

senzaţii parabolice. Altfel vezi dacă îţi

ridici părul de pe ochi în faţa evidenţei

şi pălăria. Doar vorbind despre ninsori

vei fi mai pur în fiecare nouă dimineaţă.

 

 

Răbdare de fier

 

În fiecare dimineaţă te aştept

să împărţim prima lumină:

sunt carnea fără ascunzişuri

de pe masa lustruită a săracului,

sunt întrebarea fără de răspuns

pe care atât o iubesc filosofii.

Aud cum toate lucrurile cad

ca nişte îndrăgostite polenuri,

pauze line, blânde hiatusuri

în derizoriul plânsului etern.

Mai răbdător ca o sete de nestins

într-un lazaret al temutelor spanii,

aproape absent dintr-o boală ciudată,

iar mă voi supune tuturor poftelor

tenebrelor care mă interoghează.

În fiecare dimineaţă te aştept,

râd maliţios de inchiziţia razelor x

care mă devoră până la os.

 

 

Ospiciu

 

Din săptămâna oarbă, o mână întinsă

spre calda lumină a sudului îndepărtat

de limba aceasta care nu mai iubeşte

cuvinte-gesturi printre cuvinte-umbre.

O balanţă defectă omoară speranţele

condamnaţilor din salonul circular.

Răspunsul e o tăcere neconvingătoare

ruptă de pulberea interzisă prin lege

într-un bazin de marmură însângerată.

Femeile se tem de halatele cam pătate

ale vizitatorilor nocturni de profesie.

La menajeria din parcul complet ruginit

piţigoiul singur alege mereu libertatea.

Prin tavanul spart picură în plosca de

tablă, în rinichiul emailat. Cu paşi mici

trece o idee salvatoare pe un coridor

aproape paralel cu morga aristocratică.

 

 

Flux

 

O ţesătură imprevizibilă de albe corole

ne atinge primăvara cu toate urmările ei

incalculabile. Schimbarea culorilor este

singura cale regală, o verticală a sevelor

amărui în deşertul retras. Torturat de un

nou presentiment, aştepţi pregătit lângă

crevasa inimii şuvoiul fierbinte. Mirosul

de viaţă amestecat cu degradarea ei prin

exagerare se vinde proaspăt, o trufanda

de iniţiere. Doar cine a gustat din pulpa

aceea exotică nu se mai întoarce la cele

de dinainte. De ce? De ideea primăverii

din toate sinapsele pomilor cu albine de

aur şi lumină reîmblânzită. Copilăria ei

călare pe raze demontate în şapte culori,

galopând peste aluatul nedospit al zilei.

 

 

Speranţă

 

Colivia din sârmă de cenuşă se va deschide

dacă aripa rece de păun ahtiat după umbre

va lovi de trei ori neantul. Din lunete vor fi

căderi de stele şi piatră regală peste o plajă

descompusă de spectrul luminii. Un secret

de duminică, o ploaie neanunţată de ziarul

aprins de dimineaţă se consumă în culisele

operei. Totul e să crezi în meteorologi sau

în broaştele lor efemere, să înveţi melodia

fără sfârşit a vechilor druizi. Să mai crezi

în verticalitatea apei de munte, fluidul greu

care ne leagă de peşteri şi gheţari cu un fir

de plumb. În gustul acela de sare este chiar

povestea primei iubiri dintre pământ şi cer,

salvarea părţii nevăzute a omului de litere,

solda de alaun stins în toată zăpada topită.

 

 

Muză

 

Ea ştie o matematică aproape secretă

când adună cuvinte cu mătase şi trup

ca să rezulte parfumul acesta. Profilul

ei de gemă este un contur mai luminos

decât opalul, mereu inexplicabil. Lumi

viclene s-au stins pentru ca să devină

răspunsul unei sume de nedumeriri. O

treaptă mai sus ar fi doar ideea de zeiţă.

Spun aceasta fiind mistic, cam optimist,

cam certat cu logica aparenţelor pure.

În fiecare dimineaţă recapitulez visele

vorbind cu umbra din spate, din peştera

primului cinematograf de idei. Ea ştie

regia spotului de culori din camera cam

obscură a pleoapelor, mişcă foarte uşor

eterul printre haosul obiectelor docile.

Mută şi aplecată înspre noi, se amuză.

 

 

Muzică

 

Portativ îngenuncheat în melopeea lui

de esenţe descântate, cel care îl citeşte

se va cunoaşte pe sine copil. Întoarcere

fără de care trupul şi-ar depăşi colivia,

s-ar privi dinafară bocind. În travestiul

dictat de neputinţă s-ar ascunde de sine,

ar opri dansul perpetuu al rutului verde.

Dar periplul notelor, pelerinajul secund

e călăuză, metronom al inimilor căzute

în extaz. Contemplarea care îţi răpeşte

moliciunea de fald şi orice suspiciune.

În seara concertului, sonatina ca un vin

vechi se evaporă deasupra oraşului. Din

armonie cresc plantele necunoscute care

năpădesc piciorul pianului. Va curge şi

muzica tristă pe care o aşteptăm mereu

ca o ultimă vârstă, o incifrată partitură.

 

 

Metafora

 

Locuia sufletul complicat al poemului,

o ezitare dictată de sintaxa disperării în

iarnă. Versuri albe pe fundalul zăpezii,

strofe camuflate în orbitorul vremelnic

al anotimpului cu plâns de contrabas. O

toană olografă a vântului le dicta unui

scrib cu picioare de stăncuţă, care făcea

savante poteci. Flori de gheaţă miniate

şi majuscule aproape şterse de pipăitul

cititorilor demodaţi, de ultimii adoratori.

Resortul mai discret ca inima de meduză

dădea ritmul respiraţiei şi punea accente

aproape duioase. În lanţul cuvintelor se

zbăteau toate risipirile verbelor nespuse

vreodată şi totuşi memoria monstruoasă

le conţinea pe toate şi le devora. Sloiuri

aproape calde, de citit rapid la începutul

primăverii care rescrie tot ce reînfloreşte.

 

 

Timp

 

O greutate sublimă care ne presează pe

creştet şi ne înconvoaie grumazul ca să

ne vedem paşii mai bine. Degradare a

arcului care ne ţine verticali, a trestiei

gânditoare şi totuşi pline de măduvă. Nu

se poate măsura prin cuvinte sau cifre de

nici o valoare, cum nici apăsarea vreunui

suflet după moarte pe o fină balanţă. El

este copilul din flori al unor jurăminte

strâmbe, bastardul temut de femeile fără

riduri. De parcă hemoragia nesfârşită a

orelor ar avea de umplut un ocean celest,

o galactică albie. Nevăzutul şi neauzitul

ghepard cu vântul din faţă, yolă de azur

privită de sus, raid printre plopii de fum.

Năvod cu ochiurile mici prin care ochii

bănuiesc o nouă absenţă. Un fluture pe

tăişul sabiei, odihnindu-se.

 

 

Lumină

 

Câtă speranţă încape între oameni

dar câtă umbră sub focurile stinse,

planete vor aluneca în somnul meu

concret, neatinse de umbre şi vise.

În orbită vechea lumină sapă adânc

necunoscute drumuri, iarna cheamă

regele sloi plutind ca o cruce pe apă.

Mâinile încleştate deja se odihnesc

dar imită forma unui nor din aramă.

Legat cu o funie din raze am văzut

cum s-a topit plopul ultim de ceară

în sumbrul asfinţit, iar un iris afară

a orbit vreme de un întreg anotimp.

Cu tălpile pline de ghimpi au fugit

fiarele întunericului de răzbunare

dar frica nu este mai tare la infinit

decât o foame de vis sau culoare.

Câte umbre, dar câtă lumină va fi

între mit şi speranţele următoare,

între noi şi un soare necompromis.

 

 

Portret

 

Tu ştii că timpul este un pieptene lucios pe care

îl laşi uneori să îţi treacă prin plete. Un chiriaş

mereu ascuns de la care nu vrei nimic, un arbore

sub luna plină sunând cristalin. Diamantul sclipitor

după care te apleci e doar un ciob de sticlă, dar te

prefaci că nu înţelegi. Tu ştii că există o elocinţă

a tăcerii, chiar un ecou al ei care intrigă filosofii,

mai ales atunci când nu e nici zi şi nici noapte. Nu

eşti niciodată străină sau nesupusă fiindcă trupul

tău palid este o curea de transmisie între viaţă

şi moarte. Toate oglinzile îţi seamănă, chiar florile

când eşti tristă şi uiţi să le stropeşti. Cu lacrimi ai

putea să obţii orice promisiune, dar puterea trebuie

folosită cumpănit. Există chiar un lac secret în care

înoţi singură noaptea, cântând despre începutul apelor

sau ceva foarte asemănător. De când ai plecat beau

cu două pahare pe masă, am amprentele buzelor

tale în faţă. Paharul tău e mai plin şi întrebător.

Nu ştiu să-i răspund, dar ştiu că există undeva

un pieptene magic de raze, doar pentru tine.

 

 

back

 

 

back