home

 

Dan Dănilă ©

ORAȘE  ASCUNSE

(fragment)

 

TOTUȘI

 

Mai sper sub colinele iluzorii ale anarhiei,

lângă un zid cu toamnă târzie, de nicăieri,

nu departe de adevărul bolnav al cazărmii

să apară iar silueta familiară a pelerinului

pe care numai aleșii aleșilor o pot vedea.

 

Să mormăie salutul poliglot, poleit cu aur,

ca un fum care își pipăie cerul de rezervă,

să ne zâmbească ironic, cu totul deoparte,

o inspirație între două silabe și sperieturi,

într-o trâmbiță muiată de fluidul proaspăt.

Radiografia îndurării, osul sudat de vreme.

 

Și înaintând cu grijă și pleoapele de iască,

să pipăie muchia zidului ca pisica neagră:

e salvarea cetății eroilor, cei care dansează

ca să nu vadă caldarâmul arid, dușmănos.

Acolo se întâlnesc disperații multor orașe.

 

 

TATĂL  MEU

 

Mai necunoscut decât fluxul oglinzilor,

un portret reușit de ucenici în aprilie –

de unde să îl mai citesc, cum să încep?

Dacă se va deschide vreodată, revoltat

de nerecunoștință, eu nu voi mai auzi.

 

În alt secol simțise amăreala fructelor

și iată-l admirându-le sâmburii uscați

vai, mult înainte de așteptata recoltă.

Doar cel care a plantat pomul de tânăr

poate citi umbra sau ceața ca ierburile.

 

Ursa Mare proiectată pe oricare obraz

de o taină pentru copiii copiilor noștri,

în lacul acesta s-a înecat sloiul luminos

dar trupul e doar bănuit. Întorci capul

și te zărești visând, pândind dimineața.

 

 

 

CÂINE  UD

 

Un câine ud pe sub felinare și lună, sau

o amintire de pe când adoram toamnele,

chiar și pe cele ploioase – mirosul acela

de frunze zdrobite era tot una cu iubirea,

aleea aventuroasă dintre străzile noastre

de când eram tineri și triști de disperare

că vom recădea în altă lume, deja uitată

optzeci de ani după aceea, fără martori,

fără fotografii, nici o scrisoare. Oglinda

va fi oarbă, parfumul ei acoperit de lavă

și nici un obiect recunoscut primprejur,

fiecare sunet o ghicitoare mai dureroasă

decât trădarea, izolarea în ospiciu, doar

o celulă umedă într-o carceră fără nume

sau un mesteacăn din nesfârșite siberii

pe care era scrijelit un nume de rusalcă.

 

Vorbeam în somn și m-am trezit exact

în momentul în care inima se opintise

într-o ultimă bătaie, cu clapele blocate

sub un potop de apă sărată, cu schijele

scoicilor înfipte în pieptul deja străin,

într-un port ultrasecret, al damnaților.

 

 

 

LUMINA  DE  IERI

 

Cum o zărise Homer cu puțin înainte de a orbi,

așa a rămas – tare ca stânca în oglindire, abur

din gura primului zeu, travestire a despuierilor

Evei cu degetele trandafirii pe sub izvoare, os

transparent al nopții moarte în fiecare din zori.

 

Lumină pe care o beau cu vinul cel parfumat

de razele stoarse cu milă dar prinse în cercuri,

mă tem că te voi pierde cândva, poate în somn,

fără rămas-bun, un veșmânt aproape sub piele

când te lipești geloasă de mine în arșița verii.

 

Și de azi – alunecând te iei după mine mereu,

te împing ca să-mi văd pașii, ființa, te pândesc

pe sub umbrele care mă descriu cel mai bine –

parcă te-aș recunoaște, deși nu ești o creatură

ca să te urăsc din inimă, fiindcă mă părăsești.

 

 

 

 

DE  LUCRURI

 

Și m-am desprins de lucruri, nu fără regretul

celui care își va cunoaște limitele – devreme

era pentru orice bucurii mute și târziu pentru

oboseală. Voi avea altă memorie cu alt viitor

precum în pragul unei cârciumi necunoscute,

când uiți drumul înspre casă. Timp împleticit

cu degetele încleștate pe mânerul unei valize,

vino sub felinar ca să-ți văd chipul! A, tu erai

cel de demult, știu de câte ori am stat alături,

la un pahar de tăcere, când prietenii erau mai

departe decât buna speranță. Niciodată acolo,

unde tocmai singurătatea le va pune cătușele.

Va măsura golul dimprejur cu palma și cotul,

fără grabă, ca o femeie bătrână la țesut urzică

și sacul acela va ajunge pentru toți. Niciodată

nu vom ști cum se albesc firele, doar de frică,

sau e rezistență la sfâșiere. Era o seară de vară,

aș fi putut să privesc prin ea ca printr-o sticlă

dar nu era nimeni acolo, nu era nimeni afară.

 

 

DEMOLARE

 

Cu lucruri moarte ce nu mai pot fi dresate,

dacă nu crezi că ești treaz, înțeapă-te brusc

în pulpă, adulmecă lada de zestre a mamei,

cu levănțica zdrobită de o sută de ani, trage

sertarele cu secrete și recitește repede totul,

deschide cutiile ruginite ca și cum ai căuta,

înainte să vină gunoierii, înainte să ne cadă

zidurile subțiri lovite de buldozerul galben.

 

Dantelele rămân agățate de sulița gardului,

bătrâna leagănă păpușa cu cap de porțelan:

după valul de moloz, colivia contorsionată,

o inimă din carton lăcuit pe care scrie 1900

cu sângele atât de roșu și proaspăt de parcă

a fost ieri – dar nu mai e secolul tău, nimic

nu va mai lipi tencuiala de carne pe trupul

de acum, mai ușor decât amintirea norului,

decât amprenta unor buze pe o fotografie.

 

 

 

ORACOL

 

În burta nopții, printre steaguri, patrioții

se cred invincibili. Sub măștile întoarse,

starea de veghe cu capul pe pietre vechi,

departe de oracole. Martirii fac mărturie

că numai sângele nu tace niciodată, doar

gustul sărat al morții nu se uită nicicând.

Femei despletite bocesc, aud litania lor,

un tinitus asurzitor, ardere pe dinăuntru.

 

Privesc un asfințit de culoarea gingiilor,

prevestitor. Miros de benzină, parfumul

bulevardului fără orizont, doar cu ziduri

și sfori de care atârnă haine colorate, de

carnaval. Și acele afișe jupuite din mers

care ne amintesc anotimpurile pierdute.

 

Oracolul e defect, nu mai reacționează,

nu mai ai pe cine să dai vina, de soartă,

de magenta care ne infestează acvariile.

Cerul se sprijină pe coloane de fum alb

cu prăbușirile neauzite. Antologie albă,

de cruci. Pietonii, penibile muțenii sau

vacarm de Babilon. E ceva de neînțeles.

 

  

PĂDURE

 

Răcoarea de verde, ca episodul pleoapelor

muritoare și frunze nălucite într-o imagine.

Eva îmi scrie de departe că luna se ascunde

iar aburii îmbracă oamenii care se apropie,

stafii cu gâturile răsucite spre acel echinox

precum s-ar trezi un inorog iernatic din alb

ascultând cu atenție un corn de vânătoare.

 

Sub trunchiuri înscrisurile urcă spre nord.

O, cercurile ascunse în lumenul roșiatic,

prea bine știu că le-am citit într-o seară!

Ca o pictură de Giotto necurățată de fum

pe care o pipăi ca orbul, sub carele de foc

în locul pădurii doar povestea de demult,

cum ard frunzele, arde însăși depărtarea!

O singură flacără mai rece decât celelalte,

doar un singur gând ce ne mai viscolește.

 

 

MUZICA  NOUĂ

 

Când sunetele disperate vor liniștea lor

văduvind aerul abia respirabil dar rece,

prietene, aceasta nici nu mai e păsărea,

ci ecoul ei memorat de un syrinx de os

mușcând cutii de rezonanță și scorburi,

urechea aplecată nici muzica nu o taie,

nu este oboseala din nemilosul labirint.

 

Ca un liliac cu capul în jos le ascultam

melopeea, râsul, murmuratul, șoaptele:

nefericit mai sunt totuși în țara exilului

unde totul crește întors, fără sevă, unde

pianiștii sunt împușcați în fiecare seară.

Până trec puntea, s-ar putea să-i treacă,

râul, ramul, anii tinereții. Duminica mă

îmbrac în haină scumpă – ce n-aș da să

nu se rupă de trup. Mai apoi, vacarmul

se ordonează în leneșe fluvii de gheață,

într-o mare bolboroseală finală. În zori

să auzi privighetorile prin țara surzilor.

 

 

ZĂPADĂ

 

Cunoașterea gusturilor, descrierea culorii

ne fură jumate din viață; cealaltă jumătate

e darul neprețuit pe care îl facem, roșind

de lăcomie sub privirile celor mai tineri –

numărătorul de răni și contabilul de vise,

soldatul cu insomnii, actorul din oglindă,

femeia necredincioasă jurământului de ieri,

vânătorul ruginit la pândă, sportivul greoi,

elevul imberb pe care îl chinuie hormonii,

ucenicul care se teme de mașina infernală.

 

Să vină odată albul acela ascuns undeva

peste tot cenușiul obosit, strâns într-o zi,

umplând fiordul fiecărei uitări vinovate

și dincolo de oricare bănuială – să ningă

pentru plăcerea de a fi copilul de paradă

cu obraji ca de frescă – să ne umple gura,

ochii și răsuflarea de răcorosul filament

al vrăjitorului – abandonat de clanul său

pentru a citi mesajul oaselor din gheață.

 

 

  

LA  PIAȚĂ

 

Vânzătorii de naufragii au și ei dreptate:

Până când să mai crezi toate minciunile

coropcarilor adunați lângă gura stupului.

Numai zumzete, numai cu peisaje furate,

bârfind toamnele fiindcă vor pleca roiuri

și fructele fiindcă dospesc pe tarabele lor

cu zâmbete decolorate răsucite în gazete.

 

Degustători cu limbile gingașe emigrează

vorbind cu stolul celălalt ce a rămas acasă

pentru ultima recoltă, poate ultimul turnir

cu zalele de bronz lustruite. O, marile ploi,

frica bostanului, lumânarea stinsă în gură,

însuși mirosul de cartofi. În pivnițele firii

am ascuns orice bucurie de copii desculți,

nu mărăcinii de altădată ne arătau drumul

printre șiruri de plopi înspre case de turbă.

Azi cel mai bine este să fii o urzică, nu om

în labirintul acesta uriaș, căutând legume.

 

  

PĂMÂNT

 

Humus, gunoi, o grămadă de șpan ruginit

sub ochii noștri nevinovați, putreziciunea

lăudată, fertilă, finală. Nimeni nu cutează

să spună ceva rău. Aurul nostru, oseminte

diamantele în care ne vom preface cândva

cu neștiința aceasta umilă în fața materiei

sau arși în creuzetele aseptice ale uitării.

 

Iar cerul subțire care ne respiră, pretinde

că nu simte absolut nimic, doar plămânii

sunt lipsiți de nervi. Doar așa putem râde

și cânta, pe oricare culme. Vedem durere

acolo unde ar trebui să fie îngerii. Iubim

de parcă de asta ar depinde însăși viețile

sfinților. Și în fiecare dimineață un soare

pe pâinea feliată mecanic, omagii tăcute,

cu gurile pline. O, salutare ție pământule,

putreziciune mereu lăudată, fertilă, finală.

Sub pleoape am numai și numai lumină...

 

                                

 

ALTĂ  ELEGIE

 

Nu ne-a mai rămas decât să privim flăcări,

hipnotizați de zvârcolirile aidoma vieților

care vor fi învinse curând. Cine arde în vis,

arde în sine cu ochii deschiși. Iarbă uscată,

frunze, variantele mai ușoare ale trupului?

Cum să citești rugul de cărți, litera de fum,

cuvintele inflamate? Era la focul de tabără,

parcă fiecare scânteie se făcea stea. Tăceri

vinovate cu calea lactee aproape de degete

sub stratul subțire de civilizație a humelor.

Sau căderea nedureroasă în somnul din fân.

 

Plângeau cu toții fără motiv, ca niște copii

puși la colț în fața unui bătător de covoare.

A doua zi începea revoluția. Bat clopotele,

zise vecinul orb, unde fugiți tocmai acum?

În lanul de porumb, acolo e bine. Visătorii

erau la televizor, cu borcanele de dulceață

pregătite pentru orice eventualitate, palizi,

cu gurile căscate la politica externă. Luna

era un cap tăiat pe o tavă de argint galben,

un reziduu nedorit. Uitaseră deja flăcările,

calea lactee sau vina aceea care îi încovoia,

se mișcau încet, ca niște plante agățătoare.

 

 

 

AMERICA

 

Erai ultima amintire a lui Cristofor Columb

care își tratase scorbutul cu aur – nu văzuse

bizonul, îngenuncheat pe o corabie aromată

cu fruntea înspre Spania. Sângele urmașilor

avea să curgă în marile lacuri și preerii, din

marea vină sub giulgiul alb de miazănoapte

din mușcătura renașterii. Chicago, putoarea

abatoarelor ridică zgârienorii de sticlă sură.

Unora le place jazz-ul, Dixieland în Boston,

Las Vegas. Statuia Libertății în fiecare vis?

Străbunul meu doarme în pământ american.

 

La rodeo pe autostrada mustangilor, ogarul

cenușiu al unui cowboy mestecând gumă –

dolarul verde se rostogolește tot mai repede

peste harfa de iarbă unchiul Sam te dorește

sau armata salvării. Hollywood sau îngerii,

alb sau negru, aceasta e întrebarea. Columb

e îngropat călare, pe alt continent. America,

America, iubire și ură, speranță conservată

sub marile cuburi de gheață. Miros de oțel,

te recunosc, tu ești dulcea pasăre a tinereții.

Eu nu sunt din generația gumei de mestecat.

Străbunul meu doarme în pământ american.

 

                                         

IMNUL  ORAȘULUI

 

Cel care refuză numele și vârsta precum bronzul

nu iarba și cuvântul care se fac carne dulce, cum

sădind nu mai vezi semințele de atâta buruiană –

o mână de pământ fericit, arată-mi unde este loc

pentru acest început de utopie urbană, cu mierla

cuibărind pe statuia poetului local. Unde lacrimi

pentru virgina arsă pe rug și biografia soldatului

de care nici o minune nu pomenește. Trădare de

nevoie. Copiii timpului se ascund după ecranele

computerelor și cântă de teamă, măști zâmbind,

dar secvența care ne terorizează e deja memorie

și nu mai poate fi radiată. O, mână de pământiu

rezident, clandestin, adormit pe scara catedralei,

mână căzută pe câinele credincios, ridică-te dar

lasă-i pe alții să plângă, poate femeile. Infernul,

arșița de jos arde umbre, deasupra vestejește un

parc al salvării, sirenele cântă scurte simfonii și

primul ministru pe bicicletă zâmbește punctual.

Și creta șotronului nu se mai spală de mulți ani.

Aici nimeni nu cunoaște pe nimeni, e mai bine

așa. Degeaba ai un nou vecin, e doar altcineva.

Aruncătorul de pietre are pauză, trotilul e rece,

de ore de pian avem noi nevoie acum? Avionul

părea că se prăbușește dar era un nor dezacordat.

O fetiță s-a pierdut pe o stradă dar a apărut brusc

pe alta, fără nume, atenție înaltă tensiune, circul

s-a instalat pe maidan. E doar orașul, nu te teme.

 

 

 

 

HOME