home

                                                            

                                              

 

 

JOHANNES  BOBROWSKI

                          în traducerea lui Dan Dănilă ©

LUMINĂ  DE  IARNĂ

În noaptea aceasta
vă ascult cu atenţie, râuri îndepărtate,
primul vostru sloi
prelung. Aud sunetul acela subţire
al pipirigului: satul
doarme

Copilărie, cafenie, apă rece
şi nisipoasă de fântână –
Căldarea de lemn
se legăna mereu în jos. Cine venea?
cine o desprindea de lanţul ruginit?
ah, cine bea?

Blândeţea vorbitoare
a colibei noastre, cuvântul
ei moale e nins,
şoapta băbuţei şi strigătul copilului –

Timp din culori liliachii,
pe când atârnau păsări
în cerul trecător, în stinsă
sclipire: cerul
se oprea, poposea
peste acoperişul şurii, mai plin
tăcea cu umbrele dinăuntru

Dintotdeauna a fost iarnă.
Cu aripi de porumbel
albastrul venea mai jos,
un acoperiş atârnat, uşor licărind
peste lume.

Iar strigătul vânătorului
urca povârnişul, întâmpinând
zăpada tăcută. O, negru
adânc! plin de lumină
inima ta!


STRIGĂT  DE  IARNĂ

Ciori, ciori,
gheaţă verde, ciori
peste râu. Tufăriş
amorţit, blestemul lui
urcă malul

Zăpada nu se spulberă
când o atingi cu aripa,
pasăre, pasăre de tufiş,
doar puţin sânge,
inima ta
în mijlocul gheţii, strigătul tău
o urmă de fum peste
bancul de nisip,

unde îmbrăţişările
erau neistovite, mereu
trăia râul.STRIGĂT  DE  VARĂ

Nagâţ,
zilei mele
ocoleşte-i fruntea încreţită,
peste cornul scurt, cu aripi legănate
zboară peste păşune,
dispari în crângul
mlaştinii.

Atât de lat încât mă înec,
trup respirând, stau
cu mâinile ridicate, am
aşteptat, apuc un nor, am
strigat, mă aud, departe –

unde stăteam cu mâinile
ridicate, mă mişcam
pe un nor.


COPACUL

Mai mare decât noaptea
cu suflarea lacurilor din văi
cu şoaptele deasupra
tăcerii

Pietrele
de sub picior
arterele luminoase
demult în colb
pentru vecie

Vorbire
gonind
cu gura obosită
pe drumul nesfârşit
înspre casa vecinului.
 

back