home 

 

 

 

INGEBORG BACHMANN

în traducerea lui Dan Dănilă ©

 

Poeta austriacă Ingeborg Bachmann (1926-1973) este autoarea uneia dintre cele mai inspirate lirici de limbă germană din toate timpurile. Câteva piese de teatru, volume de proză, eseuri, articole de critică literară, alături de relativ puţinele volume de poezie (datorită morţii premature şi tragice, într-un incendiu pe care se pare că l-a provocat ea însăşi cu o ţigară uitată aprinsă), conturează o operă complexă şi completă, în care Europa postbelică a ruinelor şi a lipsei unor speranţe concrete, a credinţelor sfărâmate şi a condamnării la luciditate, se reflectă alături de un erotism subtil şi de accentele de revoltă socială. După studii de filosofie în Austria, autoarea a trăit în Germania, Elveţia, Italia şi Paris, fiind onorată cu numeroase premii literare, atât în timpul vieţii, cât şi postum.

 

DESTIN  OMENESC

 

Poală de nor fermecată, în care plutim...

Cine ştie dacă n-am trecut astfel deja

prin multe ceruri, cu ochii sticloşi?

Noi, cei alungaţi în timp

şi rostogoliţi din spaţiu,

noi, zburători prin noapte şi neant.

 

Cine ştie dacă n-am zburat deja

pe lângă Dumnezeu, şi fiindcă spumegând

iuţi ca săgeata fără a-l vedea

şi împrăştiindu-ne sămânţa mai departe

pentru a vieţui în seminţii şi mai întunecate,

poate acum doar din vină plutim?

 

Cine ştie dacă nu murim de mult, prelung?

Ghemul de nori ne duce tot mai sus.

Deja aerul subţiat ne amorţeşte mâinile,

şi dacă ni se frânge glasul şi suflarea se opreşte...?

Rămâne vraja pentru ultimele clipe?

 

 

DINCOLO  DE  PERETE

 

Atârn din crengi ca o zăpadă

în primăvara văii,

mă poartă vântul ca izvor rece,

cad umedă în flori

ca o picătură

de care ele putrezesc

ca într-o mlaştină.

Eu sunt gândul-permanent-la moarte.

 

Fiindcă nu pot merge liniştită, zbor

prin toate clădirile sigure ale cerului,

răstorn pilaştri şi scobesc ziduri.

Fiindcă nu pot dormi noaptea, îi previn

pe ceilalţi cu foşnetul îndepărtat al mării.

Urc în gura cascadei şi rostogolesc

cu zgomot pietrişul de pe munţi.

 

Sunt copilul marii angoase a lumii

care atârnă de pace şi bucurie

precum bătaia clopotului de pasul zilei,

asemeni coasei în ogorul copt.

 

Eu sunt gândul-permanent-la moarte.

 

 

VIZIUNE

 

Deja a treia oară a tunat!

Iar din mări urcă încet vas după vas.

Corăbii scufundate cu catargul ars,

corăbii scufundate cu pieptul împuşcat,

cu trupul zdrenţuit pe jumătate.

 

Şi înoată mute,

neauzite prin noapte.

Şi nici un val nu se închide-n urma lor.

 

N-au nici un drum, nu vor găsi nici unul,

nici un vânt nu va îndrăzni să le apuce strâns,

nici un port nu se va deschide.

Farul se poate preface că doarme!

 

Dacă aceste vase vin până la ţărm...

Nu, nu la ţărm!

Vom muri ca bancurile de peşti

care se leagănă în jurul lor pe valuri lungi

în mii de trupuri moarte!

 

 

ÎNCĂ  MI-E  TEAMĂ

 

Încă mă tem să te leg cu aţa răsuflării mele,

să te înfăşor cu drapelele albastre ale visului,

la porţile de ceaţă ale castelului meu întunecat

să ard făclii, ca să mă găseşti...

 

Încă mă tem să te desprind din zilele sclipind,

din a timpului pantă aurie de curgeri solare,

când peste faţa înspăimântătoare a lunii

spumegă argintie inima mea.

 

Uită-te în sus şi nu mă privi!

Drapelele coboară, făcliile s-au stins,

iar luna îşi urmează drumul.

E vremea să vii să mă ţii, sfântă nebunie!

 

 

ŢARA  NEGURILOR

 

Iarna iubita mea este

printre animalele pădurii.

Vulpea ştie că trebuie să mă întorc

înaintea dimineţii şi râde.

Cum tremură norii! Iar mie

îmi cade pe gulerul de zăpadă

un strat de gheaţă sfărâmicioasă.

 

Iarna iubita mea este

un copac printre copaci şi cheamă

ciorile părăsite de noroc

în crengile arătoase. Ea ştie

că vântul din zori o să-i ridice

rochia scrobită de seară, presărată

cu chiciură şi o să mă trimită acasă.

 

Iarna iubita mea este

printre pescari şi fără grai.

Supusă apelor, pe care firul

înotătoarelor ei o mişcă dinăuntru,

stau pe mal şi privesc

cum se scufundă şi coteşte,

până când gheţurile mă alungă.

 

Şi iar nimerită de strigătul de luptă

al păsării, care îşi întinde aripile

deasupra mea, mă prăbuşesc

pe câmp deschis: ea jumuleşte

găinile şi-mi aruncă o claviculă

albă. O apuc de după gât

şi plec prin puful amar.

 

Infidelă e iubita mea,

ştiu, câteodată pluteşte

pe tocuri înalte înspre oraş,

sărută prin baruri paharele,

pe gură, cu paiul, adânc,

şi îi vin cuvinte pentru toţi.

Dar limba aceasta nu o înţeleg.

 

Ţară de ceaţă am văzut,

inimă de ceaţă am mâncat.

 

 

ZILE  ÎN  ALB

 

În zilele acestea mă trezesc odată cu mestecenii

şi îmi pieptăn părul de grâu de pe frunte

în faţa unei oglinzi de gheaţă.

 

Înmulţit cu răsuflarea mea

laptele face fulgi.

Devreme uşor se înspumează.

Iar unde aburesc geamul, apare,

desenat de un deget de copil,

iarăşi numele tău: Nevinovăţie!

După atât de multă vreme.

 

În zilele acestea nu mă doare,

că pot să uit

şi că trebuie să-mi amintesc.

 

 

Iubesc. Până la incandescenţă

iubesc şi mulţumesc cu salutări englezeşti.

Le-am învăţat în zbor.

 

În zilele acestea mă gândesc la albatros,

cu care pluteam în sus

şi încoace zburam

într-o ţară nedescrisă.

 

Intuiesc la orizont,

strălucitor în scufundare,

continentul meu fabulos

de dincolo, care m-a dat afară

îmbrăcată în giulgiu.

 

 

PORT  MORT

 

Umede drapele atârnă pe catarge

în culori ce nici o ţară n-a purtat,

adiind pentru stele înnămolite

şi luna verde, în gabie odihnind.

 

Lume de ape din vremea descoperirilor!

Valurile acoperă orice drum,

picură de sus lumina din reţele

de noi străzi, în văzduh aşezate.

 

Dedesupt apele frunzăresc prin Biblii

şi acul busolei e-ndreptat spre noapte.

Praful de aur e strecurat din vise,

mării îi rămâne numai părăsirea.

 

Nici o ţară n-a rămas necălcată!

Aţa marinărească pluteşte deşirată,

căci exploratorii falnici, surâzând,

cad acum în braţul mort de apă.

 

 

CAZI, INIMĂ

 

Cazi, inimă din pomul timpului,

voi frunze, cădeţi din ramurile reci

pe care le îmbrăţişa odinioară soarele,

cădeţi, cum lacrimi cad din ochiul larg deschis!

 

Încă flutură zile întregi în vânt şuviţa

peste fruntea bronzată a zeităţii locului,

când sub cămaşă pumnul deja

apasă rana larg deschisă.

 

De aceea fii tare, când spatele fraged al norilor

se apleacă iar înspre tine,

ia-l pentru nimic, când Hymettos

îţi umple încă odată fagurii.

 

Căci puţin preţuieşte localnicul un pai în secetă,

puţin e o vară în faţa marii noastre seminţii.

 

Şi ce dovedeşte inima ta?

Între ieri şi mâine pulsează

neauzită şi străină,

iar ceea ce bate

e deja căderea ei în timp.

 

 

UMBRE  TRANDAFIRI  UMBRE

 

Sub un cer străin

umbre trandafiri

umbre

pe un pământ străin

printre trandafiri şi umbre

într-o apă străină

umbra mea.

 

 

DUPĂ  ACEST  POTOP

 

După acest potop

vreau să fiu porumbelul,

nimic altceva decât porumbelul,

să fiu încă odată salvat.

 

M-aş scufunda în marea aceasta!

Dacă n-ar zbura,

n-ar aduce

frunza în ultima clipă.

 

 

ÎNSTRĂINARE

 

Nu mai pot să văd nici un copac în copaci.

Crengile nu au frunzele pe care le ţin în vânt.

Fructele sunt dulci, dar fără iubire.

Nici măcar nu satură.

Ce o să fie?

Pădurea îmi zboară în faţa ochilor,

lângă urechile mele păsările închid gura,

pentru mine nici o pajişte nu va fi culcuş.

Sunt sătulă de timp

şi mi-e foame de el.

Ce o să fie?

 

Pe munţi vor arde focuri noaptea.

Să pornesc, să mă apropii iar de ele?

 

Nu mai pot să văd în drumuri nici un drum.

  

CURGERE

 

Atât de departe în viaţă şi aşa de aproape de moarte

încât nu mai pot să mă judec cu nimeni despre aceasta,

îmi rup bucata mea de pământ;

 

oceanului liniştit îi înfig icul verde

drept în inimă şi inot înspre mine.

 

Păsări de cositor urcă pe mirosul de scorţişoară!

Sunt singură cu timpul, ucigaşul meu.

În beţie şi albăstreală ne împupăm.

 

 

MANEVRE  DE  TOAMNĂ

 

Eu nu spun: a fost ieri. Cu banii fără valoare,

ai verii în buzunare, iar stăm întinşi pe pleava

batjocurei, la manevrele de toamnă ale timpului.

Iar evadarea spre sud, precum a păsărilor,

nu vine la vreme. Seara trec vase de pescuit

şi gondole pe alături, iar câteodată mă nimereşte

câte un ciob de marmură, saturat de vise,

în locul cel mai vulnerabil la frumuseţe, în ochi.

 

În ziare citesc multe despre frig

şi urmările lui, despre necugetări şi crime,

despre expulzaţi, ucigaşi şi miriadele

de banchize de gheaţă, dar puţine îmi plac.

Şi ce dacă. În faţa cerşetorului care vine

de amiază trântesc uşa, fiindcă e pace

şi poţi să-ţi cruţi privirile, dar nu şi

moartea tristă a frunzelor în ploaie.

 

Hai să călătorim! Hai, sub chiparoşi

sau sub palmieri ori prin orangerii, să vedem

la preţuri reduse apusuri de soare

inegalabile! Hai să uităm

scrisorile trecutului la care n-am răspuns.

Timpul face minuni. Dar dacă ni se pare nedrept,

când bate vinovăţia: nu suntem acasă.

În beciul sufletului, fără somn, iar mă regăsesc

pe pleava batjocurei, la manevrele de toamnă ale timpului.

 

SUB  VIŢA  DE  VIE

 

Sub viţa de vie în lumina strugurie

se coace ultimul tău chip.

Noaptea trebuie să intoarcă foaia.

 

Noaptea trebuie să intoarcă foaia,

când coaja se sfărâmă

şi din carnea fructului iese soarele.

 

Noaptea trebuie să intoarcă foaia,

fiindcă chipul tău dintâi

urcă în năluca ta, estompată de lumină.

 

Sub viţa de vie în lumina strugurie

beţia îţi imprimă un semn –

Noaptea trebuie să intoarcă foaia!

 

 

TIMP  AMÂNAT

 

Vin zile tot mai grele.

Timpul amânat până la revocare

devine vizibil la orizont.

Curând va trebui să-ţi legi şireturile

şi să rechemi câinii în curţile de marş,

căci măruntaiele peştilor

s-au răcit în vânt.

Lumina florii de cafea arde sărăcăcios.

Privirea ta presimte în ceaţă:

timpul amânat până la revocare

devine vizibil la orizont.

 

Dincolo ţi se scufundă iubita în nisip,

el urcă pentru părul ei fluturând,

îi cade în cuvânt,

îi porunceşte să tacă,

o consideră muritoare

şi dispusă să se despartă

după fiecare îmbrăţişare.

 

Nu privi împrejur.

Leagă-ţi şireturile,

goneşte câinii înapoi.

Aruncă peştii în mare,

stinge florile de cafea!

 

Vin zile tot mai grele.

 

back