home

 

 

 

 

HERMANN  HESSE (1877-1962)   

                        

            traducere din limba germană de Dan Dănilă ©        

 

LITERE

 

Noi pana o luăm din când în când

şi scriem semnele pe foi imaculate

ce multe spun, le ştim cu toţi pe rând,

e-un joc ce are reguli mai aparte.

 

Dar un sălbatic, ori lunatic de-ar veni

şi-ar lua foaia cea de rune încrustată

şi pe ea ochii curioşi şi-ar aţinti,

o lume-ar înfrunta, înstrăinată,

o sală cu vrăjite semne i-ar apare.

În A şi B ar vedea om şi fiară,

cu ochi, cu limbi şi membre mişcătoare,

când lin, pe îndelete, când fugară

trecere pe zăpezi, ca urmele de ciori.

Ar alerga, zbura, căznit sau odihnind,

văzând creaţia întreagă, cu fiori,

în semnele-mpletite, negre, bântuind,

prin ornamente şi bastoane, ca plutind,

şi ar vedea iubiri arzând, dureri zvâcnind.

S-ar minuna, cu plâns şi râs, cutremurat

că după gratii de înscrisuri a intrat

întreaga lume, ce-n avântul ei orbesc

lui i-ar părea în semne micşorată,

stufoasă, fermecată, parcă-n şir păşesc

prizonieri asemeni, prinşi în roată.

Încât dor de viaţă, moarte sau ovaţii

şi chinuri s-ar asemăna ca fraţii...

 

Şi-acest sălbatic ar striga, în fine,

înspăimântat, în jaruri scormonind,

în reci sudori sau cu litanii line,

pe flăcări foaia runelor jertfind.

Şi poate-atunci, când semnele străine,

această lume strâmbă, acest nimic vrăjit

întors în nefiinţă, acest de ne-ndurat

în ţara nimănui a fost sorbit,

ar suspina, senin şi vindecat.

 

ULTIMUL  JUCĂTOR  CU  MĂRGELELE  DE  STICLĂ

 

 În mâini cu jocul lui de perle colorate

 şade-aplecat, în ţara cu armate

 de ciumă şi război. Peste ruine

 cresc iederi şi pe ele zumzăie albine.

 Psalmi în surdină, o sleită pace,

 străbate lumea, senectutea care tace.

 Bătrânul numără pestriţele mărgele,

 ici una albă sau albastră apucând

 şi alegând după mărime dintre ele

 le potriveşte-n cercul lor pe rând.

 El, mare altădată în jocul cu simboluri,

 maestrul multor limbi şi-al multor arte,

 cunoscător al lumii, umblat până departe,

 bărbat vestit, ştiut chiar şi la poluri,

 de-nvăţăcei, colegi, mereu înconjurat,

 acum e singur şi bătrân şi obosit.

 Nici un discipol nu-i mai cere sfat,

 nici un maestru la dispută nu-l doreşte.

 S-au dus şi temple, bibliotecile-au pierit

 şi şcolile Kastaliei la fel. El odihneşte

 printre ruine, cu mărgelele în mână.

 Hieroglife, ce-altă dată nesfârşit

 de multe îi spuneau, azi cioburi colorate,

 i se rostogolesc acum, neauzit

 din mâinile bătrâne, în ţărână...

 

back