Home

                                                                                 

 

 

 

Friedrich  NIETZSCHE (1844-1900)

                        poezii în traducerea lui Dan Dănilă ©

 

ECCE  HOMO

 

Da, îmi cunosc menirea, locul !

Nesătul precum e focul

mă consum şi ard, topit.

Lumină e, tot ce ating acum,

tot ce părăsesc, doar scrum:

O flacără sunt, negreşit!

 

MALVIDEI   DE  MEYSENBURG

 

Pluteşte încă, din Sorrento, vreun parfum?

E totul munte rece, aspru şi departe,

abia-nsorite toamne, fără iubire-acum?

Aşa, din mine-n carte-i doar o parte:

cealaltă, cea mai bună, pe altar o pun

ei, prietenă şi mamă, mie medic bun.

 

ÎMPOTRIVA  LEGILOR

 

De astăzi, de un fir de păr uşor

Ia gât port ceasul orelor:

de astăzi stelele în mers se opresc

şi soare, umbră, strigăt cocoşesc,

tot ce odată timpul mi-a vestit

e surd şi orb şi-i amuţit: –

natura tace, nu se înţelege

la ticăit de ceas şi lege.

 

LA A TREIA NĂPÂRLIRE

 

Mi-e pielea strâmtă şi-a plesnit,

e pofta iar stăpână,

oricât pământ a înghiţit

în şarpe – de ţărână,

prin iarbă, stânci, târâşul greu

drum strâmb şi foame-avană,

să-nghit ce-am înghiţit mereu,

pământ, şerpească hrană !

 

MORALA  STELELOR

 

Predestinată unui drum feeric

ce-ţi pasă ţie, stea, de întuneric?

 

Prin timpu-acesta lunecă senină

de-a lui mizerie desparte-te, străină!

 

Lucind pentru un ţărm îndepărtat

a avea milă ţi-este şi păcat

 

Doar o poruncă ştii: să fii curat !

 

 

SINGURATIC

 

Croncăne ciorile

înspre oraş în stoluri zburătoare,

încep curând ninsorile –

fericit cel ce patrie are!

 

Acum încremeneşti,

privind înapoi, ah, nesfârşit.

Nebun ce eşti,

de ierni să fugi în lume, rătăcit !

 

Lumea e o poartă,

spre mute, reci pustiuri, mii.

Cel ce-a pierdut odată

ce ai pierdut, nu se mai poate-opri.

 

Palid poposeşti la drum,

pe drumul iernii blestemat,

asemeni unui fum

cătând mereu spre cerul îngheţat.

 

Zbori, pasăre, şi du

în tonul pustei cântul tău.

Nebunule, ascunde-ţi tu

inima-n sloiuri şi gând rău !

 

VORBEŞTE  ÎNŢELEPTUL

 

Străin de neam, dar lui folositor

drumuri străbat, când soare şi când nor –

mereu peste acest popor !

 

                  back