home 

 

 

 

 

                                     

Dylan Thomas  (1914-1953)

 

                            traduceri din engleză de Dan Dănilă ©

 

O, NU PLECA DOMOL ÎN ACEA NOAPTE BUNĂ 

(Do Not Go Gentle Into That Good Night)

 

O, nu pleca domol în acea noapte bună,

ardă senectutea delirând în asfinţit:

Furie, ură pe lumina care piere.

 

Ştiu înţelepţii muribunzi că bezna-i dreaptă,

Nedespicând nicicând cu vreun cuvânt lumini

Ei nu se duc domol în acea noapte bună.

 

Cei buni, pe-un ultim val strigând ce clare

Faptele lor plăpânde-n verde golf ar fi dansat,

Furie, ură pe lumina care piere.

 

Sălbaticii, ce-au râs de soarele în zbor

Aflat-au prea târziu că l-au mâhnit în cale,

O, nu pleca domol în acea noapte bună.

 

Cei gravi şi muribunzi, cu slaba lor privire văd

Că ochii orbi, senini ca aştrii ar putea luci,

Furie, ură pe lumina care piere.

 

Din culmea ta cea tristă, tată, să mă blestemi

Şi binecuvântează-mă cu lacrimi de mânie.

O, nu pleca domol în acea noapte bună,

Furie, ură pe lumina care piere.

 

NAINTE  CA  SĂ  BAT 

(Before I Knocked)

 

Nainte ca să bat şi carnea

să îmi deschidă, bâjbâiam

cu mâini lichide peste pântec.

Eu, cel fără contur, ca apa

ce lângă casa mea dăduse

o formă râului Iordan,

frate-i eram fiicei lui Mnetha

şi soră viermelui, creatorul

 

Eu, surd la primăvară, vară,

ce soare, lună nu ştiam

numi, încă lichid ca formă,

prin scutul cărnii am simţit

stele de plumb, ciocanul ploii

rotit de tatăl meu pe boltă

 

Înţelegeam solia iernii,

săgeata grindinei, zăpada

copilăroasă. Peţitorul

surorii mele era vântul

ce mă pătrunse precum roua

infernului: se revărsară

venele-mi înspre Răsărit,

cel încă necreat cu totul

 

Ce-i zi şi noapte cunoscut-am

încă nezămislit cu totul,

am îndurat chinul visării

care din oasele-mi de crin

un cifru viu îmi răsucise.

Fu carnea sfârtecată peste

ficat, răscruci de-a curmezişul

şi spini în creierul căznit

 

Gâtleju-mi cunoscut-a setea

'nainte chiar de împlinirea

pielii şi venelor, în jurul

fântânii unde se-mpreună

cuvânt cu apă, până când

se-ncheagă sângele cu totul.

Aflat-a inima iubirea,

pântecu-mi cunoscut-a foamea,

adulmecat-am viermi în scaun

 

Făptura-mi pieritoare, vântul

mi-o lepădă ca să plutească

sau să se-nece-n mările

care cunosc peripeţia

sărată a mareelor

ce n-ajung ţărmul niciodată.

Eu, cel bogat, fui mai bogatul

sorbind din viţa zilelor

 

Eu, cel născut din duh şi carne

nici duh nu eram şi nici om,

ci spirit muritor, ce moartea

cu pana ei îl doborâse.

Fui muritor pân' la suflarea

prelungă, ceea de pe urmă

purtând spre tatăl meu vestirea

Hristosului în agonie

 

Tu, aplecat în faţa crucii

şi altarului, îţi aminteşte

de mine şi pe El deplânge-L,

care drept scut luat-a carnea

şi osul meu, crucificându-I

pântecul mamei, îndoit.

 

PUTEREA  CARE  SE  TOPEŞTE  ÎN  VERDE

(The Force That Through The Green Fuse)

 

Puterea ce se topeşte în verde mână florile,

îmi duce vârsta verde; ce strică rădăcina pomilor,

e distrugerea mea.

Şi sunt mut să-i spun încovoiatei roze

că tinereţea mea, aceeaşi febră hibernală o îndoaie

 

Puterea ce mână apele prin stânci

îmi poartă roşul sânge; cea care zvântă şuvoaiele,

în ceară le preschimbă pe ale mele.

Şi sunt mut de la gură şi până la vene

cum izvorul muntelui aceeaşi gură o suge

 

Mâna ce roteşte apa în bazin

amestecă nisipul iute; ce leagă vântul suflător,

îmi trage pânza giulgiului.

Şi sunt mut să-i spun spânzuratului

cum e făcut teiul călăului din lutul meu

 

Buzele timpului ling fruntea fântânii;

iubirea picură, se-adună, dar sângele căzut

ar trebui să o aline.

Şi sunt mut să-i spun vântului

cum timpul ciuguleşte cerul în jurul stelelor

 

Şi sunt mut să-i spun mormântului iubitului

că în scaunul meu acelaşi vierme strâmb se mişcă.

 

 LA  ÎNCEPUTURI

(In The Beginning)

 

La începuturi era steaua în trei colţuri

un zâmbet de lumină peste faţa goală;

creangă de os prin aer prinzând rădăcină,

materie bifurcată dând miez soarelui dintâi;

şi arzând cifre pe rotundul spaţiului,

ceruri şi iad, torcând se-amestecară.

 

La începuturi semnătura palidă era,

în trei silabe şi încremenită ca un zâmbet;

apoi veniră imprimările pe apă,

aversul de sigiliu apăsat pe lună;

sângele ce atinse pomul crucii şi Graalul

atinse primul nor lăsând un semn.

 

La începuturi focul urcător era acela

ce scoase la lumină vremi dintr-o scânteie

cu trei ochi, roşii ochi şi boantă ca o floare;

a vieţii floare erupând din mări rostogolite,

plesnind din rădăcini, sorbi din lut şi piatră

secretele uleiuri ce-mpliniră iarba.

 

La început a fost cuvântul, un cuvânt

care din temelia tare a luminii

literele neantului le-a despărţit pe toate;

iar din noroasa temelie a suflării

pluti cuvântul, tălmăcindu-i inimii

primele semne ale naşterii şi morţii.

 

La începuturi era creierul secret.

Creierul era din celule şi lipit de gând

'nainte ca smoala să se bifurce ca soare;

'nainte ca venele să tremure în sita lor,

sângele ţâşni, se-mprăştie în brizele luminii,

originalul cel striat al iubirii.

 

CLAUN  ÎN  LUNĂ

(Clown In The Moon)

 

Mi-s lacrimile ca petale scuturate

neauzit din rozele vrăjite;

durerile-mi se scurg prin pauzele lăsate

de ceruri şi zăpezi neamintite

 

Pământul dacă l-aş atinge

cred s-ar spulbera;

e atât de trist şi de frumos,

tremurător ca visul.

 

MÂNA  CE  A  SEMNAT  HÂRTIA

(The Hand That Signed The Paper)

 

Mâna ce a semnat hârtia a dărâmat o cetate;

cinci degete stăpâne au pus bir pe suflare,

au dublat globul morţii şi-au tăiat pe jumătate

o ţară; prin cei cinci regi, un rege moare.

 

Puternica mână duce spre un umăr aplecat,

degetele sunt de artrită încovoiate;

o pană de gâscă măcelul l-a terminat,

acela ce sfârşise cuvintele toate.

 

Mâna ce a semnat tratatul a adus boală

şi foamete, lăcustele în roiuri au venit;

măreaţă e mâna stăpânind triumfală

peste oameni printr-un nume scrijelit.

 

Cei cinci regi numără morţii, nu dau alinare

rănii uscate, nici fruntea nu o ating vreodat;

mâna conduce peste cer şi îndurare;

mâinile nu au lacrimi de vărsat.

 

FIIND  DOAR  BĂRBAŢI

(Being But Men)

 

Fiind doar bărbaţi, intram printre copaci

înfricoşaţi, cu silabele blânde,

de teamă să nu trezim ciorile,

de teamă că ajungem neauziţi

într-o lume de aripi şi strigăte.

 

Dacă am fi copii, am putea urca,

am prinde ciorile adormite fără să frângem un ram,

apoi, după urcuşul lin,

ne-am scoate capetele pe deasupra crengilor

ca să ne mirăm de statornicele stele.

 

Din perplexitate, cum e calea,

şi minunarea pe care o ştim,

din haos ar ieşi extazul.

 

Deci aceasta este frumuseţea, am spune,

copiii uimiţi privind stelele

sunt scopul şi ţinta finală.

 

Fiind doar bărbaţi, intrăm printre copaci.

 

ACEASTĂ  PARTE  DE  ADEVĂR

(This Side Of The Truth)

 

Această parte de adevăr

nu o poţi vedea, fiul meu,

rege al ochilor tăi albaştri

în ţara orbitoare a tinereţii,

totul s-a desfăcut,

sub cerurile indiferente

la inocenţă şi vină,

înainte de a începe

un gest cu inima sau capul,

e înregistrat şi risipit

în bezna vântoasă

precum colbul morţilor

 

Bun sau rău, două drumuri

de trecere peste moarte

lângă marea învolburată,

rege al inimii tale în zilele oarbe,

spulberă precum suflarea,

du-te plângând prin tine şi mine

şi toate sufletele omeneşti

în bezna inocentă

şi bezna vinovată, în moartea

cea bună şi cea rea, apoi

zboară ca sângele stelelor

în ultimul element

 

Ca lacrimile soarelui,

ca seminţele lunii, moloz

şi foc, tiradă zburătoare

a cerului, rege al celor şase ani ai tăi.

Iar dorinţa vrăjită

de la începutul plantelor

şi animalelor şi păsărilor,

apa şi lumina, pămânul şi cerul,

dispar înainte de a te mişca,

şi toate faptele şi cuvintele tale,

fiecare adevăr, fiecare minciună,

moare în iubirea nepărtinitoare.

 

DOUĂZECI  ŞI  PATRU  DE  ANI

(Twenty-Four Years)

 

Douăzeci şi patru de ani amintind lacrimile ochilor mei.

(Îngroapă morţii de teamă că vor trudi mergând la mormânt).

M-am ghemuit ca un croitor între uşorii intrării naturale

Cosând un giulgiu pentru o călătorie

Sub lumina soarelui mâncător de carne.

Îmbrăcat pentru moarte, încep mersul aţâţător,

Cu venele-mi purpurii pline de bani,

Merg înainte câtă vreme e veşnic

În direcţia ultimă a oraşului elementar.

 

back