Home

 

 

 SONETELE  DIN  SUABIA

Editura  Limes  2012

 

 

 

URCUŞ

 

Urcuşul muntelui, ce lungă trudă,

dar singura ce piscul ţi-l arată,

ajungi fără suflare şi deodată

îngenunchezi sfârşit pe stânca udă

 

sub tine se întinde lumea toată,

oricare înălţime ţi-este rudă;

urcuşul muntelui, ce lungă trudă,

dar singura ce piscul ţi-l arată

 

pentru cei rămaşi jos, ce soartă crudă,

ei n-o să înţeleagă niciodată

norocul de pe culmea fermecată

 

ai vrea să cânţi, dar cine să te-audă ?

calci pietrele cu inima împăcată –

urcuşul muntelui, ce dulce trudă

 

 

 

LAVĂ

 

Porfirul în adânc greoi când tace

ascunsul e un fel de așteptare,

culoarea lui o vezi venind încoace

ca aurul spre toamna viitoare

 

apoi zefirul ca un sol de pace

a tot ce se hrănește cu o boare

se hotărește iarăși să coboare

în mijlocul vieții, la soroace

 

prin rocă trece visul mai subțire

decât un solz de pană călătoare

iar sângele din piatră se preface

 

și doarme în cămașa lui de mire

că lava tinereții nu-i mai place

departe de lumină și de soare.

 

 

INSULĂ

 

Mă voi retrage-n insula tăcerii

cât de curând, fără prea mult bagaj,

nu am să-mi iau iubită și nici paj,

ori lucruri scumpe, amăgiri vederii

 

iar biblioteca am lăsat-o gaj

când mă-ncolțiră rudele averii –

o să-mi adun bocceaua de curaj

și voi porni când înflori-vor merii

 

gol, dezbrăcat de orice avantaj

m-or părăsi pe un liman năierii

porniți pe ape înspre alte munci

 

mă va topi amurgul într-un peisaj

și într-o noapte caldă ca atunci

mă voi retrage-n insula tăcerii…

 

 

VIS

 

Visez că zbor, dar tot mai rar,

mi-e susul jos când mă rotesc,

sunt tot mai greu de pământesc

ca o sfârlează de arţar

 

închid pleoapa – în zadar,

aripile nu îmi mai cresc:

de-atâtea nopţi îmi amintesc

visul de-a zborul, tot mai rar

 

de la o vreme nici măcar

nu mi se pare nefiresc

că nu am pene de icar

 

peste livadă să plutesc

sau din florar în cireşar:

visul de-a zborul? tot mai rar...

 

 

MAGNET

 

Oricât m-ar arămi un fel de rană

pierdută azi într-un cerat porfir,

eu tot mai cred că borul e o pană

pe care nu e nard să mă mai mir

 

repun amar canonul fără maluri

pe salvia albastră sub pistil

şi reavănul unui aventurin umil

rezonator cu mirtul peste dealuri

 

o sumbră bornă ca de catifea

va însoți potasiul greu pe bricul

ardent şi galben de sub bolta grea

 

nici farul stins de ploaie n-ar putea

dar ochiul lui va despleti nimicul

pe care nici un cerber nu l-ar vrea.

 

 Puteți comanda cartea direct la Editura Limes din Cluj:

 

Home